Naamloos6 juni congres: Nog een jaar te gaan – de Algemene verordening gegevensbescherming


BEDANKT VOOR UW INTERESSE, DE INSCHRIJVING IS INMIDDELS GESLOTEN!

Helaas zijn er geen plaatsen meer beschikbaar. Uiteraard kunt u eventuele vraag en/of opmerkingen nog mailen naar AVGcongres@minbzk.nl


De komst van de AVG brengt veranderingen met zich mee ten opzichte van de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarom willen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ), de Unie van Waterschappen (UvW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en kenniscentrum Europa decentraal u van harte uitnodigingen voor het congres: Nog een jaar te gaan – de Algemene verordening gegevensbescherming. 

Programma:

Hoe bent u in uw organisatie aan de slag met de opgaven die voortkomen uit de AVG? Wat valt er te leren van elkaars ervaringen? Wilbert Tomesen (vicevoorzitter Autoriteit Persoonsgegevens), Joris Groen (wetgevingsjurist AVG, Ministerie van VenJ) en Steven Luitjens (directeur directie Informatiesamenleving en Overheid, Ministerie van BZK) spreken over de AVG en de implementatie hiervan. Wat voor impact heeft het nieuwe juridische kader op uw omgeving? Uw dagvoorzitter is Alfred Roos (hoofd afdeling Staats- en bestuursrecht, Ministerie van VenJ).

Programma:
12:30 - 13:00    inloop
13:00 - 14:00    plenair gedeelte
14:00 - 14:30    pauze
14:30 - 15:15    workshopronde 1
15:15 - 15:45    pauze
15:45 - 16:30    workshopronde 2
16:30                borrel

Workshops

Na het plenaire deel zullen er twee workshoprondes plaatsvinden. Er worden vijf workshops aangeboden die ieder twee keer gegeven zullen worden. U hebt de keuze uit de volgende workshops:

• Privacy, hoe doen we dat nu? Praktijkcasussen van gemeenten, provincies, waterschappen
• Privacy impact assessment
• In gesprek met de AP
• Privacy in het sociaal domein
• De AVG en Big Data

Inschrijving

Om u aan te melden voor het congres klikt u in het rechtermenu van deze pagina op 'Ticket boeken'. U kiest allereerst een workshop uit ronde 1, waarna u via 'Ticket toevoegen' een workshop kiest uit ronde 2. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw inschrijving. Let op, de gegeneerde ticketpagina hoeft u niet mee te nemen naar het congres.

Details

Locatie: ministerie van BZK en VenJ, Turfmarkt 147, Den Haag
Doelgroep: medewerkers van decentrale overheden die geïnteresseerd zijn in het onderwerp
Datum: 6 juni 2017; 12.30 uur tot 16.30 uur
Deelname is kosteloos

NB Uw gegegevens worden veilig opgeslagen en zijn enkel bekend bij de betreffende organisatoren van het evenement. U ontvangt dan ook enkel correspondentie aangaande deze bijeenkomst.

Ronde 1 - Privacy, hoe doen we dat nu? Praktijkcasussen van gemeenten, provincies, waterschappen (€0,00) - Uitverkocht
Ronde 1 - Privacy impact assessment (€0,00) - Uitverkocht
Ronde 1 - AP over de decentrale overheden en de FG (€0,00) - Uitverkocht
Ronde 1 - Privacy in het sociaal domein (€0,00)
Ronde 1 - De AVG en Big Data (€0,00) - Uitverkocht
Ronde 2 - Privacy, hoe doen we dat nu? Praktijkcasussen van gemeenten, provincies, waterschappen (€0,00) - Uitverkocht
Ronde 2 - Privacy impact assessment (€0,00) - Uitverkocht
Ronde 2 - Ronde 1 - AP over de decentrale overheden en de FG (€0,00) - Uitverkocht
Ronde 2 - Privacy in het sociaal domein (€0,00)
Ronde 2 - De AVG en Big Data (€0,00) - Uitverkocht

Einde verkoop

06 juni 2017, 12:30 - 16:30 (GMT +00:00 UTC)


Google Calendar
Microsoft Outlook
.ics file (Apple's iCal & anderen)

Locatie


Turfmarkt 147, Den Haag

Google maps »